Obavijest o produženju roka za predaju sažetaka

Obavijest o produženju roka za predaju sažetaka

Rok za predaju sažetaka za Dvanaesti hrvatski znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem “ZAŠTITA ZRAKA 2021“  produžen je do 15. lipnja 2021. godine.

Molila bi vas sve koji će sudjelovati na kongresu da popunite i prijavnicu za sudjelovanje te ju pošaljete što prije radi lakše organizacija Skupa. Prijavnicu za sudjelovanje možete naći na stranici huzz.hr pod Skupovi – Prijava.

Sažetak neka bude napisan u template koji se nalazi na stranici  huzz.hr pod Skupovi – Sažetak.

Comments are closed.
hrHrvatski