Announcement on deadline extension for abstracts submission

Announcement on deadline extension for abstracts submission

Rok za predaju sa?etaka za Dvanaesti hrvatski znanstveno-stru?ni skup s me?unarodnim sudjelovanjem ?ZA?TITA ZRAKA 2021?  produ?en je do June 15, 2021. godine.

Molila bi vas sve koji ?e sudjelovati na kongresu da popunite i application form za sudjelovanje te ju po?aljete ?to prije radi lak?e organizacija Skupa. Prijavnicu za sudjelovanje mo?ete na?i na stranici huzz.hr pod Skupovi ? Prijava.

Sa?etak neka bude napisan u a template on  huzz.hr pod Skupovi ? Sa?etak.

Comments are closed.
en_GBEnglish (UK)