ABSTRACT SUBMISSION REMINDER - "AIR PROTECTION 2021"

ABSTRACT SUBMISSION REMINDER - "AIR PROTECTION 2021"

Podsje?am da je rok za predaju sa?etaka za Dvanaesti hrvatski znanstveno-stru?ni skup s me?unarodnim sudjelovanjem ?ZA?TITA ZRAKA 2021? June 1, 2021

Molila bi vas sve koji ?e sudjelovati na kongresu da popunite i application form za sudjelovanje te ju po?aljete ?to prije radi lak?e organizacija Skupa. Prijavnicu za sudjelovanje mo?ete na?i na stranici huzz.hr pod Skupovi – Prijava,

Comments are closed.
en_GBEnglish (UK)