Rad

Rad

Autori mogu svoje rezultate prikazane na skupu poslati u obliku rada za objavljivanje u Zborniku cjelovitih radova u elektroničkom obliku koji će se prirediti po završetku skupa ili u časopisu Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (https://www.imi.hr/hr/izdavastvo/casopis-arhiv) indeksiranom u SCI Expanded, Medline/PubMed, Scopus i u drugim bazama.

Upute za pisanje rada nalaze se na:

Radove je potrebno poslati na e-mail: radovi-zrak2021@huzz.hr

do 30.listopada 2021.

Predani radovi prolaze postupak recenzije.

hrHrvatski