O nama

O nama

Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka (HUZZ) je dobrovoljna, neprofitna udruga koja okuplja fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj radi zaštite i promicanja ciljeva zajedničkih strukovnih interesa s područja zaštite zraka od onečišćivanja. Počeci rada HUZZ-a vezani su uz osnivanje Jugoslavenskog društva za čistoću zraka 1973. godine. Jugoslavensko društvo za čistoću vazduha osnovano je u Zagrebu na inicijativu hrvatskih stručnjaka iz tog područja te je imalo sjedište u Sarajevu, a članice Društva bile su republičke sekcije. Reorganizacijom 1983. godine republičke sekcije prerasle su u republička Društva za zaštitu zraka ujedinjena u Savez Društava za čistoću vazduha Jugoslavije. Raspadom Jugoslavije, od 1991. godine Društvo djeluje kao samostalno udruženje sa ciljem zaštite zraka na području Hrvatske. Na Skupštini 1993. godine Društvo za zaštitu zraka Hrvatske promijenilo je svoj naziv u ime koje nosi i danas – Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka. Hrvatska je 1992. godine postala samostalna država, primljena je u Ujedinjene nacije, a iste godine Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka na svjetskom kongresu u Montrealu, Kanada, primljeno je u Internacionalnu uniju za zaštitu zraka (IUAPPA) kao punopravan član. Europska federacija za čisti zrak (EFCA) osnovana je 1997. godine, a naše Udruženje član je EFCA od 1998. godine. Udruženje je u tijekom svog rada organiziralo brojne stručne sastanke u raznim gradovima Hrvatske. 1997. godine organiziralo je prvi nacionalni skup o zaštiti zraka te se od tada skup redovito održava svake dvije godine. Zajedno s IUAPPA-om HUZZ je bio i organizitor međunarodnog skupa “The 14th International Conference Air Quality – Assessment and Policy at Local, Regional and Global Scales@ u Dubrovniku 2003. godine. Također, svake druge godine Udruženje organizira stručni seminar u inozemstvu.

Članica EFCA: https://efca.net/

Članica IUAPPA: http://www.iuappa.org/

hrHrvatski