Sažetak

Sažetak

Upute za pisanje sažetaka:

Sažeci se šalju u prilogu (attachment) na e-mail adresu: sazeci-zrak2021@huzz.hr

u obliku: prezime_ime_sazetak_x 
(x-redni broj priloga ukoliko prvi autor dostavlja više sažetaka) 

Rok za predaju sažetaka je 1. lipnja 2021.

Obavijest o prihvaćanju sažetka bit će dostavljena autorima do 30. lipnja 2021.

Prihvaćeni sažeci bit će tiskani u Zborniku sažetaka koji će biti uručen svim sudionicima prilikom registracije.

hrHrvatski