DRUGA OBAVIJEST – DVANAESTI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM “ZAŠTITA ZRAKA 2021“

DRUGA OBAVIJEST – DVANAESTI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM “ZAŠTITA ZRAKA 2021“

HRVATSKO UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ZRAKA

u suradnji s:

INSTITUTOM ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA

DRŽAVNIM HIDROMETEOROLOŠKIM ZAVODOM

EUROPEAN FEDERATION OF CLEAN AIR AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ASSOCIATIONS – EFCA

INTERNATIONAL UNION OF AIR POLLUTION PREVENTION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ASSOCIATIONS – IUAPPA

organizira

DVANAESTI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP

s međunarodnim sudjelovanjem

“ZAŠTITA ZRAKA 2021“

DRUGA OBAVIJEST

MEDULIN

15.-17. rujna 2021.

POKROVITELJ

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

ZNANSTVENO-STRUČNI ODBOR
 • Gordana Pehnec – predsjednica
 • Ivan Bešlić
 • Darijo Brzoja
 • Zdenko Franić
 • Ivana Hrga
 • Željko Linšak
 • Željka Zgorelec
 • Silva Žužul
ORGANIZACIJSKI ODBOR
 • Ranka Godec – predsjednica
 • Elvis Ciliga
 • Silvije Davila
 • Ivona Igrec
 • Ivana Jakovljević
 • Bruno Kostelić
 • Jasmina Rinkovec
 • Zdravka Sever Štrukil
 • Vedran Vađić
 • Nina Zovko
SAVJETODAVNI ODBOR
 • Ana Lucić-Vrdoljak
 • Branka Ivančan Picek
 • Dunja Mazzocco Drvar
 • Andrzej Jagusiewicz
 • Thomas Reichart
 • Richard Mills
 • Vladimira Vađić
 • Krešimir Šega
 • Mirjana Čačković
PRELIMINARNI PROGRAM

Srijeda: 15.9.2021.

8.30-10.00 – Prijava sudionika i podjela materijala

10.00-10.30 – Svečano otvaranje Skupa

10.30-11.30 – Uvodna predavanja

Richard Mills: GLOBAL AIR POLLUTION: LESSONS FROM THE LAST 20 YEARS

Sandra Krmpotić, Nina Zovko, Gordan Došen: PREGLED ZAKONODAVSTVA IZ PODRUČJA KVALITETE ZRAKA NA NACIONALNOJ I EU RAZINI

Vedranka Bobić: SUDSKA PRAKSA I VJEŠTAČENJE FAKTORA OKOLIŠA KOJI NISU OBUHVAĆENI ZAKONSKIM PROPISIMA – MIRISI

11.30-12.00 – Odmor

12.00-12.45 – Tema 1 – Upravljanje kvalitetom zraka – inspekcija i nadzor

Mirela Poljanac, Elvira Horvatić Viduka, Nirvana Franković Mihelj, Iva Švedek, Vladimir Jelavić, Valentina-Delija Ružić: SINERGIJA POLITIKA ZA UČINKOVITIJE RJEŠAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA I ONEČIŠĆENJA ZRAKA U HRVATSKOJ

Martina Beuk: EMISIJE U ZRAK PRIJAVLJENE U REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA (ROO)

Vedran Vađić, Iva Baček, Predrag Hercog: PRAVILO ZAOKRUŽIVANJA I RELEVANTNI PERCENTILI

12.45-12.55 – Predstavljanje sponzora:

12.55-14.00 – Odmor za ručak

14.00-15.15 – Tema 2 – Emisije onečišćenja u atmosferu

Željko Keliš, Kornelija Bogdan, Mihael Polenus, Goran Butković, Luka Cerovečki, Petar Pukljak: EMISIJE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI IZ ŠAHTNE PEĆI ZA PROIZVODNJU VAPNA I UTVRĐIVANJE NMHOS U TVRTKI INTERCAL CROATIA d.o.o.

Ivana Roksa, Monika Babačić, Tamara Tarnik: TERMOENERGETSKA POSTROJENJA HEP-a U EU-ETS-u

Tamara Tarnik, Ivana Roksa, Monika Babačić: EUROPSKA KLIMATSKA POLITIKA I NJEN UTJECAJ NA HRVATSKI ELEKTROENERGETSKI SUSTAV

Josipa Hećimović, Ksenija Papa: UTJECAJ SIROVINE I GORIVA NA EMISIJE SO2 I TOC U POSTROJENJU NEXE D.D.

Darijo Brzoja, Velimir Milić: ANALIZA ODZIVA ADMS-URBAN I LOTOS-EUROS MODELA NA SMANJENJE EMISIJA NA PODRUČJU ZAGREBAČKE REGIJE

15.15-15.35 – Predstavljanje sponzora:

15.35-15.45 – Odmor

15.45-17.15 – Tema 3 – Onečišćenje vanjske atmosfere

Zvjezdana Bencetić Klaić, Manuel A. Leiva-Guzmán, and Andrijana Brozinčević: RAZINE ATMOSFERSKIH LEBDEĆIH ČESTICA U NACIONALNOM PARKU PLITVIČKA JEZERA TIJEKOM LJETA I JESENI

Vedrana Džaja Grgičin, Velimir Milić: ODREĐIVANJE PORIJEKLA ONEČIŠĆENJA LEBDEĆIM ČESTICAMA IZNAD HRVATSKE KORISTEĆI LOTOS-EUROS KEMIJSKI MODEL

Ivan Bešlić, Silvije Davila, Ranka Godec, Ivana Jakovljević, Zdravka Sever Štrukil, Silva Žužul, Jasmina Rinkovec, Valentina Gluščić: PROCJENA DOMINANTNIH IZVORA ONEČIŠĆENJA ZRAKA U ZAGREBU PRIMJENOM PMF RECEPTORSKOG MODELA

Darijo Brzoja, Astrid Manders, Velimir Milić, Vesna Gugec: USPOSTAVA SUSTAVA ZA MODELIRANJE KVALITETE ZRAKA U GRADU ZAGREBU

Gordana Pehnec, Ivan Bešlić, Silvije Davila, Ivana Jakovljević, Zdravka Sever Štrukil, Valentina Gluščić: UTJECAJ MJERA ZA SUZBIJANJE COVID-19 NA KVALITETU ZRAKA U GRADU ZAGREBU

Velimir Milić, Vedrana Džaja Grgičin, Darijo Brzoja: PRIMJENA REGIONALNOG KEMIJSKOG TRANSPORTNOG MODELA LOTOS-EUROS NAD PODRUČJEM REPUBLIKE HRVATSKE

17.15-17.30 – Odmor

17.30-18.15 – Tema 3 – Onečišćenje vanjske atmosfere – nastavak

Marko Marić, Ivana Hrga, Adela Krivohlavek: EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA – KVALITETA ZRAKA

Ranka Godec, Martina Šilović Hujić, Valentina Gluščić, Ivan Bešlić, Silvije Davila, Ivana Hrga, Marko Marić: EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA – OSVRT NA UGLJIK

Suzana Sopčić, Gordana Pehnec: RAZINE ANHIDRIDNIH ŠEĆERA U PM10 LEBDEĆIM ČESTICAMA KROZ ČETIRI GODIŠNJA DOBA 2020. GODINE

Četvrtak:16.9.2021.

9.00-11.00 – Tema 7 – EFCA sekcija: “Air pollution from shipping emissions”

Andrzej Jagusiewicz: SHIPPING AS AN AGGRESSIVE SECTOR OF ULTRAFINE PARTICLES (UfP) EMISSIONS

Nadine Allemand, Grégoire Bongrand: MARITIME SHIPPING EMISSIONS, REDUCTION TECHNIQUES AND THEIR COSTS

Matija Široka, Stjepan Piličić, Teodora Milošević, Ignacio Lacalle, Luka Traven: PORT ENVIRONMENTAL INDEX

Ana Alebić-Juretić: CHARACTERIZATION OF MARITIME IMPACT ON AIR QUALITY IN THE PORT CITIES OF RIJEKA (CROATIA) AND VENICE (ITALY)

Zdenko Franić: SYSTEM OF MONITORING, REPORTING AND VERIFICATION OF CO2 EMISSIONS IN MARITIME TRANSPORT

Sari Repka, Anne Erkkilä-Välimäki, Jan Eiof Jonson, Maximilian Posch, Janne Törrönen Jukka Pekka Jalkanen: ASSESSING THE COST AND ENVIRONMENTAL BENEFITS OF IMO REGULATIONS OF SHIP-ORIGINATED SOX AND NOX EMISSIONS IN THE BALTIC SEA – presented by Andrzej Jagusiewicz

Panel discussion

11.00-11.30 – Odmor

11.30-12.15 – Tema 4 – Razvoj i provjera mjernih metoda

Anka Ozana Čavlović, Ivan Bešlić, Stjepan Pervan, Silvana Prekrat, Miljenko Klarić: PRIMJENA FOTOMETRIJE PRI ODREĐIVANJU MASENE KONCENTRACIJE ČESTICA TERMIČKI MODIFICIRANOG TVRDOG DRVA

Silvije Davila, Gordana Pehnec, Ivan Bešlić: ISKUSTVA SA RADOM ELEKTROKEMIJSKIH SENZORA ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA OD 2014. DO 2021.

Predrag Hercog, Vedran Vađić, Zlatko Grgić: OBRADA REZULTATA ISPITIVANJA SPOSOBNOSTI ZA MJERENJA SO2 I CO U ZRAKU ODRŽANIH U HRVATSKOJ OD 2010. DO 2018.

12.15-12.35 – Predstavljanje sponzora:

12.35-13.30 Poster sekcija

Borna Božiković, Domagoj Mihajlović, Luka Mrvoš: USPOREDNA MJERENJA KONCENTRACIJE PRIZEMNOG OZONA U VANJSKOM ZRAKU NA MP KARLOVAC-1 I MP VARAŽDIN-1 ANALIZATORIMA RAZLIČITIH PROIZVOĐAČA

Goran Gajski, Marko Gerić, Mirta Milić, Vilena Kašuba, Katarina Matković, Gordana Pehnec, Silvije Davila, Ivana Jakovljević, Ante Cvitković, Mandica Sanković, Antun Šumanovac, Ana-Marija Domijan, Irena Brčić Karačonji, Irina Guseva Canu, Pascal Wild, Nancy Hopf: USUSRET NOVOM PROJEKTU: HUMNap – ONEČIŠĆENJE ZRAKA I BIOMARKERI UČINKA U LJUDI

Valentina Gluščić, Iva Šimić, Gordana Pehnec: PROSTORNA RASPODJELA IONA U UKUPNOJ TALOŽNOJ TVARI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Ivana Hrga, Iris Bujas, Barbara Stjepanović, Anita Vucić, Ana Večenaj, Mirjana Špehar, Ivan Ivanec, Nikolina Furlan, Itana Bokan Vucelić, Danijela Peroš-Pucar, Marijana Matijić Cvjetović, Ivana Brnica, Mirna Mamić, Tatjana Puljak, Nina Vuletin, Željka Cerovac, Zdenka Šušić, Mirta Eberhard, Marija Mulanović Smolčić, Vesna Kauzlarić, Lea Ivančić, Martina Nadih, Jasenka Babić, Adela Krivohlavek, Dragoslav Dragojlović: PELUDNE ALERGIJE – PRAVOVREMENA INFORMACIJA PUTEM APLIKACIJE „PELUDNA PROGNOZA“

Karla Jagić, Marija Dvoršćak, Blanka Tariba Lovaković, Darija Klinčić: UTJECAJ ČIMBENIKA IZ KUĆANSTVA NA KONCENTRACIJE SPOJEVA PBDE I ELEMENATA U TRAGOVIMA U KUĆNOJ PRAŠINI

Valentina Jagić, Vesna Gugec: IZRADA VIŠEKORISNIČKE BAZE PODATAKA KVALITETE ZRAKA U GIS SUSTAVU ZA PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE

Ivana Jakovljević, Zdravka Sever Štrukil, Gordana Pehnec: USPOREDBA ULTRAZVUČNE EKSTRAKCIJE I UBRZANE EKSTRAKCIJE OTAPALOM PRI ODREĐIVANJU PAU U LEBDEĆIM ČESTICAMA

Patricija Kapš, Kristina Jazvo, Vesna Sarajčić: KONTROLA I VALIDACIJA PODATAKA MJERENJA KVALITETE ZRAKA NA DRŽAVNOJ MREŽI ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

Zdenko Mlinar, Ivančica Kovaček, Vesna Bogdan: USPOSTAVA METODE ZA OTKRIVANJE SARS-CoV-2 U ZRAKU

Marija Surić Mihić, Branko Petrinec, Gordana Marović, Ivan Bešlić, Silvije Davila, Luka Pavelić i Jasminka Senčar: ONEČIŠĆENJE ZRAKA 106Ru NAD EUROPOM Drugi dio: TRAGOVI 106Ru U PM10 DILJEM HRVATSKE

Ivan Pavičić, Ana Marija Marjanović Čermak: PRISUTNOST AZBESTNIH VLAKANA U ZRAKU U ZGRADI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA ZAGREB

Nenad Periš, Angela Stipišić: KONCENTRACIJE PRIZEMNOG OZONA U ZRAKU NA PODRUČJU GRADA SPLITA

Branko Petrinec, Marko Šoštarić, Dinko Babić, Jasminka Senčar: ONEČIŠĆENJE ZRAKA 106Ru NAD EUROPOM Prvi dio: GAMASPEKTROMETRIJSKA MJERENJA 106Ru U HRVATSKOJ

Jasmina Rinkovec, Magdalena Vincetić, Gordana Pehnec, Silva Žužul,  Silvije Davila, Ivan Bešlić: PLATINA, PALADIJ I RODIJ U ZRAKU ZAGREBA

Zdravka Sever Štrukil, Ivana Jakovljević, Ranka Godec, Gordana Pehnec: KANCEROGENA AKTIVNOST POLICIKLIČKIH AROMATSKIH UGLJIKOVODIKA U PM1 FRAKCIJI LEBDEĆIH ČESTICA U ZAGREBU

Stipica Šarčević, Irena Katanec: OCJENA KVALITETE ZRAKA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE  NA OSNOVI REZULTATA MJERENJA 2016.-2020. S OBZIROM NA ONEČIŠĆENJA LEBDEĆIM ČESTICAMA PM10 I PM2.5 TE NO2 I OZONOM

Magdalena Vincetić, Jasmina Rinkovec, Silva Žužul, Ivan Bešlić, Silvije Davila, Ivana Hrga, Adela Krivohlavek: METALI U PM10 FRAKCIJI LEBDEĆIH ČESTICA U ZIMSKOM RAZDOBLJU NA RAZLIČITIM LOKACIJAMA U ZAGREBU 

13.30-14.00 – Tema 8 – IUAPPA AND GLOBAL FORUM SPECIAL SESSION: “Respiratory pandemics and air pollution: exploring the links“

WHO representative

14.-14.30Odmor za ručak

14.30-16.00 – Tema 8 – IUAPPA AND GLOBAL FORUM SPECIAL SESSION: “Respiratory pandemics and air pollution: exploring the links“continuation

Heather Watson: UNDERSTANDING THE RELATIONSHIPS BETWEEN COVID-19 AND AIR POLLUTION: PROGRESS SO FAR AND PRIORITIES FOR FUTURE WORK

Robert Maynard: AIR POLLUTION AND THE COVID-19 PANDEMIC: A REVIEW OF SOME INITIAL STUDIES

Robert Maynard: REVIEW FIVE OF THE MORE SIGNIFICANT PEER-REVIEWED STUDIES FROM 2020 AND 2021 AND ASSESS THEIR IMPLICATIONS FOR THE DIRECTION OF FUTURE WORK

Chiara Copat: THE ROLE OF AIR POLLUTION (PM10 AND NO2) IN COVID-19 SPREAD AND LETHALITY

Young Sunwoo: REDUCTION OF AIR POLLUTION DUE TO COVID-19 IN THE SEOUL METROPOLITAN AREA

16.00-16.30 – Odmor

16.30-16.40 – Predstavljanje sponzora:

16.45-17.45 – Tema 5 – Procjena izloženosti onečišćenjima u zraku i učinci na zdravlje

Kaća Piletić, Dijana Tomić Linšak, Marin Repustić, Ivana Gobin: UTJECAJ PLINOVITOG OZONA NA KVALITETU ZRAKA U BOLNIČKOM OKOLIŠU

Lucija Ražov, Nikolina Furlan, Ivana Gobin, Gabrijela Begić, Dijana Tomić Linšak, Goran Crvelin, Željko Linšak: UČINKOVITOST FILTRIRANJA BAKTERIJA RAZLIČITIH VRSTA ZAŠTITNIH MASKI

Ivana Hrga, Ana Večenaj, Barbara Stjepanović, Jasenka Babić, Dragoslav Dragojlović, Adela Krivohlavek: ZASTUPLJENOST PELUDA BREZE U ZRAKU GRADA ZAGREB I UTJECAJ NA ZDRAVLJE I KVALITETU ŽIVOTA

Zdenka Šušić, Mirta Eberhard, Hrvoje Mrkonjić, Ivan Damjanović: DVADESET GODINA MJERENJA KONCENTRACIJE PELUDA AMBROZIJE (Ambrosia artemisiifolia L.) U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

17.45-18.30 –  Tema 6 – Zaštita zraka u sustavu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša

Željka Zgorelec, Jasmina Rinkovec, Gordana Pehnec, Milan Mesić, Ivica Kisić, Igor Bogunović, Aleksandra Perčin, Ivana Šestak, Darija Bilandžija, Marija Galić, Iva Hrelja: KONCENTRACIJE Pt, Pd i Rh U ZRAKU, TLU I VEGETACIJI GRADA ZAGREBA

Silva Žužul, Valentina Gluščić, Iva Šimić, Abra Penezić, Andrea Milinković, Sanja Frka: TEŠKI METALI U TALOŽNOJ TVARI U OKOLICI ŠIBENIKA

Iva Šimić, Gordana Mendaš Starčević, Ranka Godec, Martina Šilović Hujić, Gordana Pehnec: ORGANSKE ONEČIŠĆUJUĆE TVARI U UKUPNOJ TALOŽNOJ TVARI NA PODRUČJU ZAGREBA I OKOLICE JUŽNO OD RIJEKE SAVE

20.00 – Svečana večera

Petak: 17.09.2021.

9.00-10.30 – Okrugli stol – Završna rasprava po svim temama Skupa

10.30-11.00 – Zatvaranje Skupa

Ekskurzija

 – predavanja na hrvatskom jeziku  

– predavanja na engleskom jeziku

OBAVIJEST ZA SUDIONIKE SKUPA

Mole se sudionici Skupa da svoje prezentacije i postere pošalju na sazeci-zrak2021@huzz.hr najkasnije do 3.9.2021. godine.

Preporučene dimenzije postera su 80 cm x 100 cm ili 90 cm x 110 cm (širina x visina). U vrijeme trajanja poster sekcije autori će ukratko (2-3 minute) predstaviti svoje rezultate. Posteri predstavljeni u sekciji sudjelovat će u izboru za najbolji poster.

Skup će se istovremeno održati uživo i virtualno putem Microsoft Teams platforme. Registrirani sudionici dobit će naknadno upute i podatke za spajanje.

Svi sudionici Skupa dužni su se pridržavati naputaka i epidemioloških preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje propisuju osiguranje općih i posebnih higijenskih i sigurnosnih uvjeta u vezi COVID-19, a dostupne su na poveznici: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke. U slučaju uvođenja dodatnih epidemioloških mjera registriranim sudionicima poslat ćemo e-mail s uputama, a također molimo sudionike da prate obavijesti na web stranicama Udruženja www.huzz.hr

Autori mogu svoje rezultate prikazane na Skupu „Zaštita zraka 2021“ poslati u obliku rada u časopis Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (https://www.imi.hr/hr/izdavastvo/casopis-arhiv) indeksiranom u SCI Expanded, Medline/PubMed, Scopus i u drugim bazama.

Po završetku Skupa objavit će se Zbornik cjelovitih radova u elektroničkom obliku. Upute za pisanje rada nalaze se na: www.huzz.hr. Radove je potrebno poslati na e-mail: radovi-zrak2021@huzz.hr do 30.10.2021. Predani radovi prolaze postupak recenzije.

KONTAKT

Dr.sc. Ranka Godec
Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Ksaverska c., 2
10000 ZAGREB
Tel: +385 1 4682-585; 4682-586
Fax: +385 1 4673-303
E-mail: kontakt-zrak2021@huzz.hr ili info@huzz.hr
Web: www.huzz.hr

SPONZORI
Comments are closed.
hrHrvatski