PRVA OBAVIJEST I POZIV ZA PRIJAVU SAŽETAKA – DVANAESTI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP s međunarodnim sudjelovanjem “ZAŠTITA ZRAKA 2021“

PRVA OBAVIJEST I POZIV ZA PRIJAVU SAŽETAKA – DVANAESTI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP s međunarodnim sudjelovanjem “ZAŠTITA ZRAKA 2021“

HRVATSKO UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ZRAKA

u suradnji s:

INSTITUTOM ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA

DRŽAVNIM HIDROMETEOROLOŠKIM ZAVODOM

EUROPEAN FEDERATION OF CLEAN AIR AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ASSOCIATIONS – EFCA

INTERNATIONAL UNION OF AIR POLLUTION PREVENTION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ASSOCIATIONS – IUAPPA

organizira

DVANAESTI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP

s međunarodnim sudjelovanjem

“ZAŠTITA ZRAKA 2021“

PRVA OBAVIJEST I POZIV ZA PRIJAVU SAŽETAKA

MEDULIN

15.-17. rujna 2021.

ZNANSTVENO-STRUČNI ODBOR

Gordana Pehnec – predsjednica

Ivan Bešlić

Darijo Brzoja

Zdenko Franić

Ivana Hrga

Željko Linšak

Željka Zgorelec

Silva Žužul

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Ranka Godec – predsjednica

Elvis Ciliga

Silvije Davila

Ivona Igrec

Ivana Jakovljević

Bruno Kostelić

Jasmina Rinkovec

Zdravka Sever Štrukil

Vedran Vađić

Nina Zovko

CILJEVI SKUPA

Poput prethodnih skupova i ovogodišnji XII.  hrvatski znanstveno-stručni skup “ZAŠTITA ZRAKA 2021“ sakupit će stručnjake iz područja onečišćenja zraka koji bi prikazali rezultate svog rada, ukazali na postojeće i predvidjeli probleme u budućnosti, razmijenili svoja iskustva s kolegama te zajedno donijeli zaključke što i kako dalje.

TEME SKUPA
 1. Upravljanje kvalitetom zraka – inspekcija i nadzor
 2. Emisije onečišćenja u atmosferu
 3. Onečišćenje vanjske atmosfere
 4. Razvoj i provjera mjernih metoda
 5. Procjena izloženosti onečišćenjima u zraku i učinci na zdravlje
 6. Zaštita zraka u sustavu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša
 7. EFCA sekcija „Air pollution from shipping emissions”
 8. IUAPPA sekcija „Developments in International Atmospheric Regulation”
MJESTO ODRŽAVANJA

Medulin  – Hotel Park Plaza Belvedere

OKVIRNI PROGRAM

Srijeda 15. rujna 2021.

Ujutro. prijava sudionika i podjela materijala.

Prijepodne – Otvaranje Skupa, uvodna predavanja, rasprave.

Poslijepodne – stručna izlaganja po temama i rasprave, tehničko-poslovno predstavljanje, poster sekcija.

Četvrtak 16. rujna 2021.

Prijepodne – EFCA sekcija „Air pollution from shipping emissions” i IUAPPA sekcija „Developments in International Atmospheric Regulation”.

Tehničko-poslovno predstavljanje, izložba.

Poslijepodne – stručna izlaganja po temama i rasprave, poster sekcija.

Svečana večera

Petak 17. rujna 2021.

Prijepodne – stručna izlaganja po temama i rasprave, tehničko-poslovno predstavljanje. Okrugli stol, završetak Skupa.

Stručna ekskurzija

NAČIN ODVIJANJA SKUPA

Skup će se organizirati kao kombinacija sudjelovanja uživo i virtualno. U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije Skup će se održati isključivo virtualno, a sudionicima će se vratiti višak uplaćene kotizacije. Uvodna predavanja, EFCA sekcija, IUAPPA sekcija,  usmena priopćenja, posteri i tehničko-poslovna predstavljanja moći će se izložiti kao:

 • usmena priopćenja uživo na mjestu održavanja
 • posteri na mjestu održavanja
 • usmena priopćenja uživo virtualnim putem
 • posteri virtualnim putem

Iznimno, usmena predavanja predavača iz drugih vremenskih zona moći će se prezentirati kao prethodno snimljena predavanja.

Jezici: hrvatski i engleski

PRIJAVA SUDJELOVANJA

Obrazac za prijavu sudjelovanja nalazi se na web adresi: www.huzz.hr

Popunjeni obrazac se kao prilog (attachment) šalje na e-mail adresu: prijava-zrak2021@huzz.hr  

PRIJAVA SAŽETAKA

Upute i pripadni obrazac za pisanje sažetka nalaze se na web adresi: www.huzz.hr

Sažeci se šalju u prilogu (attachment) na e-mail adresu: sazeci-zrak2021@huzz.hr u obliku: prezime_ime_sazetak_X   (X-redni broj priloga ukoliko prvi autor dostavlja više sažetaka)

Rok za predaju sažetaka je 1. lipnja 2021.

Obavijest o prihvaćanju sažetka bit će dostavljena autorima do 30. lipnja 2021.

Prihvaćeni sažeci bit će tiskani u Zborniku sažetaka koji će biti uručen svim sudionicima prilikom registracije.

Autori mogu svoje rezultate prikazane na skupu poslati u obliku rada za objavljivanje u Zborniku cjelovitih radova u elektroničkom obliku koji će se prirediti po završetku skupa ili u časopisu Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (https://www.imi.hr/hr/izdavastvo/casopis-arhiv) indeksiranom u SCI Expanded, Medline/PubMed, Scopus i u drugim bazama.

Upute za pisanje rada nalaze se na: www.huzz.hr.

Radove je potrebno poslati na e-mail: radovi-zrak2021@huzz.hr do 30.10.2021. Predani radovi prolaze postupak recenzije.

KONTAKT ADRESA

Dr.sc. Ranka Godec

Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka

Ksaverska c., 2

HR-10000 ZAGREB

Hrvatska

Tel: +385 1 4682-585; 4682-586

Fax: +385 1 4673-303

e-mail: kontakt-zrak2021@huzz.hr

web: www.huzz.hr

OBAVIJEST ZA SUDIONIKE SKUPA

PRISTOJBA

Pristojba za sudionike Skupa uplaćena do 15. srpnja 2021. godine iznosi 2.000,00 kn za prvog sudionika (ostali sudionici iz iste ustanove plaćaju 1.200,00 kn), a nakon tog roka i na samom Skupu 2.300,00 kn. Prateće osobe plaćaju pristojbu u iznosu od 700,00 kn.

Pristojba za virtualno sudjelovanje: 500 kn.

Pristojba se uplaćuje na žiro račun Hrvatskog udruženja za zaštitu zraka:

IBAN  HR 13 2340009-1100012102

s naznakom: Zaštita zraka 2021, ili na samom Skupu.

Pristojba uključuje Zbornik sažetaka (tiskanu i elektroničku verziju), Zbornik radova u elektroničkom obliku i ostale stručne materijale. Sudionicima koji neće biti u mogućnosti sudjelovati uživo materijali će se dostaviti nakon Skupa.

SMJEŠTAJ SUDIONIKA

Za sudionike Skupa osiguran je smještaj (po posebnim cijenama) u hotelu Park Plaza Belvedere ****, Medulin.

CIJENE SMJEŠTAJA PO OSOBI PO DANU

(usluga noćenja s doručkom)

Dvokrevetna soba                             51 EUR

Dvokrevetna soba (single use)          80 EUR

Nadoplata za polupansion 12 EUR.

REZERVACIJA HOTELSKOG SMJEŠTAJA

Sudionici Skupa smještaj rezerviraju individualno putem web stranice hotela https://www.arenahotels.com/hr/hotel/park-plaza-belvedere uz naznaku posebnog koda ZZ2021. Zbog ograničenog broja soba po posebnim cijenama mole se sudionici Skupa da rezerviraju hotelski smještaj do 2. srpnja 2021. godine.

Telefon: +385 (0)52 572 001

E-mail: ppbmres@pphe.com

Comments are closed.
hrHrvatski