Sa?etak

Sa?etak

Upute za pisanje sa?etaka:

Sa?eci se ?alju u prilogu (attachment) na e-mail adresu: sazeci-zrak2021@huzz.hr

in the following form: surname_name_abstract_x 
(x-redni broj priloga ukoliko prvi autor dostavlja vi?e sa?etaka) 

Rok za predaju sa?etaka je June 1, 2021

Obavijest o prihva?anju sa?etka bit ?e dostavljena autorima do June 30, 2021.

Prihva?eni sa?eci bit ?e tiskani u Zborniku sa?etaka koji ?e biti uru?en svim sudionicima prilikom registracije.

en_GBEnglish (UK)