Podsjetnik za prijavu sa?etaka – ?ZA?TITA ZRAKA 2021?

Podsjetnik za prijavu sa?etaka – ?ZA?TITA ZRAKA 2021?

Podsje?am da je rok za predaju sa?etaka za Dvanaesti hrvatski znanstveno-stru?ni skup s me?unarodnim sudjelovanjem ?ZA?TITA ZRAKA 2021? June 1, 2021

Molila bi vas sve koji ?e sudjelovati na kongresu da popunite i application form za sudjelovanje te ju po?aljete ?to prije radi lak?e organizacija Skupa. Prijavnicu za sudjelovanje mo?ete na?i na stranici huzz.hr pod Skupovi – Prijava,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish (UK)