Browsed by
Category: Announcement

Zbornik sa?etaka “ZA?TITA ZRAKA ´21”

Zbornik sa?etaka “ZA?TITA ZRAKA ´21”

Zbornik sa?etaka Dvanaestog hrvatskog znanstveno-stru?nog skupa s me?unarodnim sudjelovanjem ?ZA?TITA ZRAKA 2021?  prona?i ?ete pod Skupovi – Arhiva zbornika sa?etaka i radova s prija?njih skupova ili ga mo?ete preuzeti na poveznici ovdje.

ZA?TITA ZRAKA 2021

ZA?TITA ZRAKA 2021

Danas, 1. rujna 2021. godine, zbog epidemiolo?ke situacije u zemlji zatvorena je mogu?nost registracije za sudjelovanje u?ivo na DVANAESTOM HRVATSKOM ZNANSTVENO-STRU?NOM SKUPU s me?unarodnim sudjelovanjem ?ZA?TITA ZRAKA 2021?. Registracija za virtualno pra?enje Skupa mogu?a je do po?etka istog.

DRUGA OBAVIJEST ? DVANAESTI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRU?NI SKUP S ME?UNARODNIM SUDJELOVANJEM ?ZA?TITA ZRAKA 2021?

DRUGA OBAVIJEST ? DVANAESTI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRU?NI SKUP S ME?UNARODNIM SUDJELOVANJEM ?ZA?TITA ZRAKA 2021?

HRVATSKO UDRU?ENJE ZA ZA?TITU ZRAKA u suradnji s: INSTITUTOM ZA MEDICINSKA ISTRA?IVANJA I MEDICINU RADA DR?AVNIM HIDROMETEOROLO?KIM ZAVODOM EUROPEAN FEDERATION OF CLEAN AIR AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ASSOCIATIONS ? EFCA INTERNATIONAL UNION OF AIR POLLUTION PREVENTION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ASSOCIATIONS – IUAPPA organizira DVANAESTI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRU?NI SKUP s me?unarodnim sudjelovanjem ?ZA?TITA ZRAKA 2021? DRUGA OBAVIJEST MEDULIN 15.-17. rujna 2021. POKROVITELJ Ministarstvo gospodarstva i odr?ivog razvoja ZNANSTVENO-STRU?NI ODBOR ORGANIZACIJSKI ODBOR SAVJETODAVNI ODBOR Ana Luci?-Vrdoljak Branka Ivan?an Picek Dunja Mazzocco Drvar Andrzej Jagusiewicz…

Read More Read More

Podsjetnik za prijavu sa?etaka – ?ZA?TITA ZRAKA 2021?

Podsjetnik za prijavu sa?etaka – ?ZA?TITA ZRAKA 2021?

Podsje?am da je rok za predaju sa?etaka za Dvanaesti hrvatski znanstveno-stru?ni skup s me?unarodnim sudjelovanjem ?ZA?TITA ZRAKA 2021? 1. lipnja 2021. Molila bi vas sve koji ?e sudjelovati na kongresu da popunite i prijavnicu za sudjelovanje te ju po?aljete ?to prije radi lak?e organizacija Skupa. Prijavnicu za sudjelovanje mo?ete na?i na stranici huzz.hr pod Skupovi – Prijava,

EFCA – on-line meeting Ultrafine Particles ? Air Quality and Climate

EFCA – on-line meeting Ultrafine Particles ? Air Quality and Climate

EFCA ove godine organizira on-line meeting umjesto Simpozija o UFP (ultra fine particles) na kojem je sudjelovanje besplatno. On-line meeting ?e se odr?ati 18. svibnja 2021. godine od 14-17h po centralnom europskom vremenu. Program meetinga: Link za registraciju: https://efca.net/ <https://efca.net/?p=719>

en_GBEnglish (UK)