Browsed by
Author: ranka

Zbornik sa?etaka “ZA?TITA ZRAKA ´21”

Zbornik sa?etaka “ZA?TITA ZRAKA ´21”

Zbornik sa?etaka Dvanaestog hrvatskog znanstveno-stru?nog skupa s me?unarodnim sudjelovanjem ?ZA?TITA ZRAKA 2021?  prona?i ?ete pod Skupovi – Arhiva zbornika sa?etaka i radova s prija?njih skupova ili ga mo?ete preuzeti na poveznici ovdje.

ZA?TITA ZRAKA 2021

ZA?TITA ZRAKA 2021

Danas, 1. rujna 2021. godine, zbog epidemiolo?ke situacije u zemlji zatvorena je mogu?nost registracije za sudjelovanje u?ivo na DVANAESTOM HRVATSKOM ZNANSTVENO-STRU?NOM SKUPU s me?unarodnim sudjelovanjem ?ZA?TITA ZRAKA 2021?. Registracija za virtualno pra?enje Skupa mogu?a je do po?etka istog.

DRUGA OBAVIJEST ? DVANAESTI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRU?NI SKUP S ME?UNARODNIM SUDJELOVANJEM ?ZA?TITA ZRAKA 2021?

DRUGA OBAVIJEST ? DVANAESTI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRU?NI SKUP S ME?UNARODNIM SUDJELOVANJEM ?ZA?TITA ZRAKA 2021?

HRVATSKO UDRU?ENJE ZA ZA?TITU ZRAKA u suradnji s: INSTITUTOM ZA MEDICINSKA ISTRA?IVANJA I MEDICINU RADA DR?AVNIM HIDROMETEOROLO?KIM ZAVODOM EUROPEAN FEDERATION OF CLEAN AIR AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ASSOCIATIONS ? EFCA INTERNATIONAL UNION OF AIR POLLUTION PREVENTION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ASSOCIATIONS – IUAPPA organizira DVANAESTI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRU?NI SKUP s me?unarodnim sudjelovanjem ?ZA?TITA ZRAKA 2021? DRUGA OBAVIJEST MEDULIN 15.-17. rujna 2021. POKROVITELJ Ministarstvo gospodarstva i odr?ivog razvoja ZNANSTVENO-STRU?NI ODBOR ORGANIZACIJSKI ODBOR SAVJETODAVNI ODBOR Ana Luci?-Vrdoljak Branka Ivan?an Picek Dunja Mazzocco Drvar Andrzej Jagusiewicz…

Read More Read More

en_GBEnglish (UK)